Állandó feszültségű meghajtó garancia2024-03-19T06:51:03+00:00

KORLÁTOZOTT GARANCIA

80W, 100W és 150W 24V állandó feszültségű LED meghajtó
Garancia-5

Korlátozott garancia: Ezt a korlátozott garanciát a Market Group ventures, Inc („Eladó”) biztosítja a PLED LED világítási termék („Termék”) eredeti vásárlójának. Ez a korlátozott garancia átruházható a Termék későbbi vásárlóira, feltéve, hogy a terméket új állapotban és eredeti csomagolásában értékesítik tovább. Az Eladó szavatolja, hogy a Termék egy ideig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz Öt év az eredeti vásárlás dátumától számítva. A korlátozott jótállásra a jelen Feltételek és feltételek vonatkoznak. Az Eladó saját belátása szerint kicseréli vagy megjavítja a terméket a jótállási igény érvényesítési eljárása szerint.

Garanciaigénylési eljárás: Ha bármely termék nem felel meg ennek a korlátozott jótállásnak, a vásárló köteles a hiba felfedezésétől számított (30) napon belül írásban értesíteni az Eladót az alábbi címen, és igazolni a vásárlást, valamint eleget tenni az Eladó egyéb garanciális követelményeinek. Az Eladó átadja a Vásárlónak a visszaküldési anyagszámot (RMA) és utasításokat arra vonatkozóan, hogy a hibás terméket mikor és hol kell visszaküldeni. A Vevő köteles haladéktalanul visszaküldeni a Terméket a Vevő költségére az Eladónak az utasításoknak megfelelően. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy (i) az összes terméket megvizsgálja a meghibásodás okának és a használati szokásoknak a megállapítása érdekében, és (ii) egyedül döntsön arról, hogy a Termék hibás-e, és arra vonatkozik-e a garancia.

Felhasználási feltételek: Ez a korlátozott garancia csak akkor érvényes, ha a Terméket megfelelően telepítették és az Eladó közzétett specifikációinak és használati utasításainak megfelelően használják. Ez a garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket nem a National Electric Code (NEC), az Underwriters' Laboratory, Inc. biztonsági szabványai (UL) és az American National Standards Institute (ANSI) szabványai szerint telepítettek és üzemeltettek. ), vagy Kanadában a Canadian Standards Association (CSA).

A terméket az adott alkalmazásra tervezett és jóváhagyott világítóberendezésekben kell használni, valamint a normál meghatározott működési tartományon belüli környezeti feltételek mellett. Ez a korlátozott garancia nem vonatkozik a termék elvesztésére vagy károsodására, amelyet a következők okoznak: hanyagság; visszaélés; visszaélés; helytelen kezelés; nem megfelelő telepítés, tárolás vagy karbantartás; a Termékek telepítésének elmulasztása olyan alkalmazásokban, ahol a környezeti hőmérséklet a -30 C (-22 F) és +60 C (140 F) tartományon belül van, vagy a hőmérséklet a szabályozási ponton (Tc) 85 C (185 F) feletti; tűz; Isten cselekedetei; vandalizmus; polgári zavargások; áramingadozások vagy -csökkenések; nem megfelelő tápellátás; elektromos áram ingadozása; túlzott váltás; korrozív környezeti berendezések; indukált vibráció; módosítás; az Eladó által nem megbízott harmadik fél hibája vagy hanyagsága; a vonatkozó elektromos vagy építési előírások be nem tartása; vagy bármely más olyan ok vagy esemény, amely az Eladó ésszerű befolyásán kívül esik. Az Eladó semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget jelen korlátozott garancia értelmében a Termék elhasználódásáért, korróziójáért vagy elszíneződéséért. A Termék bármilyen javítása, módosítása vagy módosítása a korlátozott jótállást teljes egészében érvényteleníti. Az eladó e korlátozott jótállás szerinti kötelezettsége az új vagy felújított egységek felszerelésére korlátozódik, a termék hibásnak bizonyult cseréjeként, és nem tartalmaz semmilyen egyéb eltávolítási, telepítési vagy szállítási költséget.

Korlátolt felelősség: A fenti Korlátozott jótállási rendelkezések kizárólagosak, és minden egyéb, kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság helyett adják és fogadják el, beleértve korlátozás nélkül a szabadalombitorlás elleni garanciát, valamint az eladhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett garanciákat. Az eladó semmilyen esetben sem felelős a véletlen, kártérítési, következményes, közvetett, különleges vagy egyéb károkért. Az Eladó teljes felelőssége a hibás termékkel kapcsolatban minden esetben a hibás termékért az Eladónak fizetett összegre korlátozódik.