MR16 és A19 lámpákra garancia2024-03-19T06:57:19+00:00

KORLÁTOZOTT GARANCIA

MR16 és A19 LED lámpák
3_év_garancia

Korlátozott garancia: Ezt a korlátozott garanciát a Market Group ventures, Inc („Eladó”) biztosítja a PLED LED világítási termék („Termék”) eredeti vásárlójának. Ez a korlátozott garancia átruházható a Termék későbbi vásárlóira, feltéve, hogy a terméket új állapotban és eredeti csomagolásában értékesítik tovább. Az Eladó szavatolja, hogy a Termék egy ideig anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz Három év az eredeti vásárlás dátumától számítva. A korlátozott jótállásra a jelen Feltételek és feltételek vonatkoznak. Az Eladó saját belátása szerint kicseréli vagy megjavítja a terméket a jótállási igény érvényesítési eljárása szerint.

Garanciaigénylési eljárás: Ha bármely termék nem felel meg ennek a korlátozott jótállásnak, a vásárló köteles a hiba felfedezésétől számított (30) napon belül írásban értesíteni az Eladót az alábbi címen, és igazolni a vásárlást, valamint eleget tenni az Eladó egyéb garanciális követelményeinek. Az Eladó megadja a Vásárlónak a Return Material Number (RMA) számot és utasításokat arra vonatkozóan, hogy mikor és hol kell visszaküldeni a hibás terméket. A Vevő köteles haladéktalanul visszaküldeni a Terméket a Vevő költségére az Eladónak az utasításoknak megfelelően. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy (i) az összes Terméket megvizsgálja a meghibásodás okának és a használati szokásoknak a megállapítása érdekében, és (ii) egyedül döntsön arról, hogy a Termék hibás-e, és a garancia hatálya alá tartozik-e.

Felhasználási feltételek: Ez a korlátozott garancia csak akkor érvényes, ha a Terméket megfelelően telepítették és az Eladó közzétett specifikációinak és használati utasításainak megfelelően használják. A terméket az adott alkalmazásra tervezett és jóváhagyott világítóberendezésekben kell használni, valamint a normál meghatározott működési tartományon belüli környezeti feltételek mellett. A Termékben lévő LED-tömbök csak akkor tekinthetők anyag- vagy gyártási hibásnak, ha a termékben lévő egyes LED-ek 15%-a vagy több nem világít. Ez a korlátozott garancia nem vonatkozik a termék elvesztésére vagy károsodására, amelyet a következők okoznak: hanyagság; visszaélés; visszaélés; helytelen kezelés; nem megfelelő telepítés, tárolás vagy karbantartás; a Termékek telepítésének elmulasztása olyan alkalmazásokban, ahol a környezeti hőmérséklet a -20C (-10F) és +30C (90F) tartományon belül van, vagy a hőmérséklet a szabályozási ponton (Tc) 75C (180F) felett van;tűz; Isten cselekedetei; vandalizmus; polgári zavargások; áramingadozások vagy -csökkenések; nem megfelelő tápellátás; elektromos áram ingadozása; túlzott váltás; korrozív környezeti berendezések; indukált vibráció; módosítás; az Eladó által nem megbízott harmadik fél hibája vagy hanyagsága; a vonatkozó elektromos vagy építési előírások be nem tartása; vagy bármely más olyan ok vagy esemény, amely az Eladó ésszerű ellenőrzésén kívül esik. Az Eladó semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget jelen korlátozott garancia értelmében a Termék elhasználódásáért, korróziójáért vagy elszíneződéséért. A Termék bármilyen javítása, módosítása vagy módosítása a korlátozott jótállást teljes egészében érvényteleníti. Az eladó e korlátozott jótállás szerinti kötelezettsége az új vagy felújított egységek felszerelésére korlátozódik, cserébe a termék bizonyítottan hibásnak bizonyult, és nem tartalmaz semmilyen egyéb eltávolítási, telepítési vagy szállítási költséget.

Korlátolt felelősség: A fenti Korlátozott jótállási rendelkezések kizárólagosak, és minden egyéb, kifejezett vagy hallgatólagos szavatosság helyett adják és fogadják el, beleértve korlátozás nélkül a szabadalombitorlás elleni garanciát, valamint az eladhatóságra vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó vélelmezett garanciákat. Az eladó semmilyen esetben sem felelős a véletlen, kártérítési, következményes, közvetett, különleges vagy egyéb károkért. Az Eladó teljes felelőssége a hibás termékkel kapcsolatban minden esetben a hibás termékért az Eladónak fizetett összegre korlátozódik.